MC x Chrissie 紐約時裝周SS19 得獎名單公佈

MC x Chrissie 紐約時裝周SS19 得獎名單如下:

Mei Po Mable Chan
SY Cheung
Tony Chan
Bobo Cat Tsang
Chun Yiu ccy
Joanna Law
Eva Cheng

請以上得獎者留意Facebook Inbox, 我們會有專人通知領獎詳情。